Do czego służy due dilligence?

Najnowsza aktualizacja wpisu: 2022-11-19 przez m-Zarabianie

To kompleksowa, pogłębiona analiza kondycji firmy. Przeprowadzenie badania ma głównie na celu ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i zmapowanie ewentualnego ryzyka związanego z chęcią jego zakupu przez potencjalnego inwestora. Sprawia to, że badanie zwykle jest zlecane właśnie przez inwestora, który jest zainteresowany nabyciem firmy, ale nie tylko.

Do czego służy due dilligence?
Do czego służy due dilligence? Kompleksowa, pogłębiona analiza kondycji firmy.

Zakres due dilligence

Zleceniodawcą analizy może być także samo przedsiębiorstwo, a audyt organizacji przeprowadzany jest przez zewnętrznych ekspertów, którzy doradzają w wycenie przedsiębiorstwa, wskazują na potencjał inwestycji, a nawet pomagają w zaplanowaniu zmian w jej strukturach.

Analizę due dilligence wykonuje się, aby określić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz jego faktyczny stan. W zakres audytu wchodzi analiza sytuacji finansowej, handlowej, a także prawnej, podatkowej i IT.

Wszystkie wymienione wyżej obszary są istotne z punktu widzenia inwestora, który chce nabyć przedsiębiorstwo, oraz z punktu widzenia firmy, która szuka inwestorów na zewnątrz lub jest stroną sprzedającą, ale także na przykład, gdy zarząd spółki zamierza uruchomić procedurę połączenia dwóch spółek lub planuje wejście na giełdę.


Proces przebiegu due dilligence

Proces due dilligence może trwać nawet kilka miesięcy. Przedsiębiorstwo na początku przekazuje całość dokumentacji, w tym sprawozdania finansowe ekspertom z zewnętrznej firmy, którzy zajmują się ich analizą. Zewnętrzna firma gwarantuje większą bezstronność.

W skład zespołu analizującego dokumentację wchodzą specjaliści wielu dziedzin. Zaleca się nie utrudniać badania, gdyż pokazują one, że przedsiębiorstwo jest transparentne i nie ma nic do ukrycia. Przed badaniem dokumentów warto zadbać o sporządzenie odpowiedniego pisma zabezpieczającego poufne dane.

Całość analizy due dilligence kończy się przedstawieniem wyników, które mogą być kluczowe i rozwiać wszelkie wątpliwości podczas podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży firmy. Mogą być także cennym argumentem podczas wszelkich negocjacji.


  • Autor artykułu: Artykuł gościnny opracowany przez stronę partnerską.
  • Ostatnia aktualizacja artykułu: 2022-11-19.
  • Kopiowanie treści blogu zabronione.

Przeczytaj także:

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?

Dodaj komentarz