Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? (2022/23)


Jak rozliczyć się z „zarabiania przez Internet” typu: płatne ankiety, płatne maile, oglądanie reklam itp.


Zarabianie na tzw. płatnych ankietach (i w podobnych serwisach zarobkowych) to popularny sposób zarabiania w Internecie, gromadzący miliony ludzi na całym świecie.

Użytkownicy takich serwisów zarobkowych faktycznie otrzymują pieniądze na swoje konta bankowe (i procesory płatności), czego dowodem są licznie pojawiające się pytania:  

 • „Jak rozliczyć przychody z płatnych ankiet?”.
 • „Czy trzeba się z tego rozliczyć i płacić podatki?”.
 • „Jak rozliczać się z takich zarobków?”.

W dzisiejszym poście postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania (oraz na kilka innych pytań dotyczących tego tematu).

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? PIT 36.

Dołożyłem starań, aby informacje zawarte w poście były jak najbardziej rzetelne. Jednocześnie zaznaczam, że nie jestem doradcą podatkowym, dlatego informacje, które tutaj przeczytasz, nie są poradami podatkowymi, prawnymi, finansowymi. Nie mają także na celu zastąpienia porad profesjonalisty, a ja mogę się mylić w niektórych lub wielu kwestiach.

Post zawiera jedynie ogólnodostępne, powierzchowne informacje (jak rozliczyć się). Niestety istnieje wiele interpretacji polskiego prawa podatkowego, więc jeśli szukasz porad podatkowych, to najlepiej skonsultuj się z księgowym, doradcą podatkowym, ze swoim Urzędem Skarbowym. Możesz też wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową.


Płatne ankiety online
Zobacz sprawdzone serwisy z ankietami płacące na konto bankowe.

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach — spis treści:

 1. Czy w ogóle trzeba rozliczyć się z zarabiania w Internecie?
 2. W jakim terminie trzeba wysłać rozliczenie PIT 36?
 3. Jak się rozliczyć? (informacje ogólne)
 4. Czy zawsze trzeba składać deklarację PIT i uwzględniać zarobki corocznym w zeznaniu podatkowym? (Czy zawsze trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.?).
 5. Jak poznać, że panel ankietowy / program zarobkowy rozlicza się ryczałtem na zasadzie konkursu (i nie trzeba już samodzielnie się rozliczyć)?
 6. Więc trzeba rozliczyć się samodzielnie z zarabiania na ankietach itp. (i wysyłać PIT 36) czy może nie trzeba?
 7. A co jeśli panel ankietowy w regulaminie nie wspomina nic o rozliczeniu i konkursie?
 8. A co jeśli program zarobkowy odpisze, że trzeba rozliczyć się samodzielnie? <<- Jak się rozliczyć <<-
 9.  Jak rozliczyć się samodzielnie? (Sposoby, metody rozliczania się z zarabiania online)
 10. Przykładowe fragmenty z regulaminów niektórych paneli ankietowych:
 11. Czy jeśli program zarobkowy deklaruje, że płaci podatek ryczałtem, to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? (Odp. Krajowej Informacji Skarbowej)
 12. Podsumowanie wpisu.

# 1. Czy w ogóle trzeba rozliczyć się z zarabiania w Internecie?

Tak — z pewnymi wyjątkami (niektóre opisałem poniżej), ale tak, trzeba się rozliczyć. Według polskiego prawa podatkowego trzeba się rozliczyć z prawie każdej zarobionej złotówki (zarobionej przez Internet lub poza nim).

Podstawa prawna, która mówi o obowiązku składania corocznej deklaracji podatkowej:

„Polscy podatnicy będący osobami fizycznymi mają obowiązek złożyć co roku deklarację podatkową PIT, w której uwzględniają różne przychody np. z etatu, zleceń i innych wpływów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)”.

Wyjątek mogą stanowić np. przychody (i nagrody) z niektórych paneli ankietowych, które działają na zasadzie konkursu i płacą podatek ryczałtem. Chodzi o ryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wtedy płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) informacji PIT-11, a użytkownik nie wykazuje takich przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym.

Wróć do spisu treści.


# 2. W jakim terminie trzeba wysłać rozliczenie PIT 36? 2022/23

Osoby fizyczne składają zeznanie podatkowe PIT-36 do swojego Urzędu Skarbowego raz w roku, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przykładowo, jeśli w 2022 uzyskałeś jakieś przychody z programów zarobkowych,
to sumujesz je i wpisujesz do formularza PIT 36 (np. w okienko „inne źródła”).

Wypełniony formularz wysyłasz do swojego Urzędu Skarbowego — w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Możesz rozliczyć się przez Internet (szczegóły niżej).

Uwaga: W 2023 PIT można złożyć do 2 maja:

Ponieważ 30 kwietnia 2023 r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), a święto 1 maja wypada w poniedziałek – ostateczny termin złożenia PIT-36 w 2023 r. mija 2 maja 2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2022-r-od-15-lutego-do-2-maja

Wróć do spisu treści.


# 3. Jak rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.? (informacje ogólne dla osób pełnoletnich)

Aby rozliczyć się, należy wypełniać co roku deklarację podatkową PIT i wysyłać ją do swojego Urzędu Skarbowego. W przypadku zarabiania przez Internet — w popularnych programach zarobkowych będzie to PIT 36 (szczegóły opisałem w dalszej części postu).

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? — krok po kroku.
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach w Internecie?

Formularz możesz wypełnić i wysłać przez Internet np. korzystając z ogólnodostępnego, darmowego programu online (na stronie Ministerstwa Finansów):

 • „Twój e-PIT”: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Uwaga: Jeśli jesteś niepełnoletni, to nie rozliczasz się sam:  

Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet (i podobnych programów zarobkowych) podlegają najczęściej pod tzw. inne źródła lub nagrody z konkursów.

Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł”, to NIE rozlicza się sama. To rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36. Szczegóły niżej.

Wróć do spisu treści.


# 4. Czy zawsze trzeba składać deklarację PIT i uwzględniać zarobki w corocznym w zeznaniu podatkowym? 

Czy zawsze trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.?

Nie, nie zawsze. Istnieje całkiem sporo źródeł przychodu, które są zwolnione z obowiązku podatkowego. Szczegółowy opis takich źródeł znajduje  się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na przykład niektóre *polskie panele ankietowe działają na zasadzie konkursu i płacą zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wtedy teoretycznie nie trzeba już takich przychodów wykazywać w corocznym zeznaniu podatkowym. Szerzej takie wyjątki opisałem w poniższym poście.

W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa zwykle na organizatorach konkursów. Organizator konkursu występuje jako płatnik podatku od wygranej.

* Pisząc „polskie panele ankietowe”, mam na myśli firmy zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie serwisy często płacą podatek ryczałtem (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Polecam też artykuł na stronie Money.pl: https://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/w-jakich-sytuacjach-nie-trzeba-rozliczac-pit,44,0,2403116.html

Wróć do spisu treści.

REKLAMA

# 5. Jak poznać, że panel ankietowy / program zarobkowy rozlicza się ryczałtem na zasadzie konkursu (i nie trzeba już samodzielnie się rozliczyć)?

Zwykle takie panele ankietowe (i programy zarobkowe) informują i deklarują w swoich regulaminach, że działają na zasadach konkursu i płacą podatek ryczałtem.

Przykładowe fragmenty z regulaminu jednego z paneli ankietowych:

„1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu”.

Jeżeli dany serwis zarobkowy nie płaci zryczałtowanego podatku (nie działa na zasadzie konkursu), to należy rozliczyć się samodzielnie.

Elementy współzawodnictwa (konkursu) podczas wypełniania ankiet:

➤ W panelach, które działają na zasadach konkursu i nagród — pojawiają się pytania konkursowe.
Zwykle po wypełnieniu ankiety przez respondenta pojawia się (w takich serwisach internetowych) proste pytanie konkursowe.

Prawidłowa odpowiedź jest warunkiem dopisania wynagrodzenia za ankietę do salda w programie. Więc wynagrodzenie otrzymują tylko Ci użytkownicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe.

Pytania konkursowe w panelach ankietowych.
Pytania konkursowe w panelach ankietowych.

Czyli mamy tutaj do czynienia z konkursem, rywalizacją i nagrodami (od których podatek odprowadza ryczałtem organizator konkursu).

Wróć do spisu treści.


# 6. Więc trzeba rozliczyć się samodzielnie z zarabiania na ankietach itp. (i wysyłać PIT 36) czy może nie trzeba?

Nie trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach, jeśli:

 1. Nie trzeba (*teoretycznie), jeśli właściciel serwisu płaci podatek ryczałtem (zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
 2. Nie trzeba (*teoretycznie), gdy serwis działa na zasadzie konkursu: W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa na organizatorach konkursów.
  Gdy organizator konkursu występuje jako płatnik podatku od wygranej. Wtedy (*teoretycznie) nie trzeba już takich przychodów wykazywać w corocznym zeznaniu podatkowym. Płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) w takiej sytuacji informacji PIT-11.
 3. Dotyczy to głównie *polskich paneli ankietowych (ale nie wszystkich, więc szczegóły warto doczytać w regulaminach poszczególnych paneli lub zapytać poprzez formularz kontaktowy danego portalu).

Trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach, jeśli:

 1. Trzeba rozliczyć się samodzielnie, jeśli serwis zarobkowy rozliczenie pozostawia po stronie użytkownika. Dotyczy to *zagranicznych programów zarobkowych, ale też wielu polskich programów zarobkowych (reklamowych czy mailowych).
 2. Można też rozliczać się samodzielnie ze wszystkich zarobków (dla świętego spokoju, niezależnie od tego, co deklaruje w regulaminie panel ankietowy).

* „Zagraniczne programy zarobkowe” — czyli serwisy zarejestrowane poza terenem Polski.

Napisałem „* teoretycznie”, ponieważ wszystko zależy od interpretacji przepisów podatkowych przez Twój Urząd Skarbowy — dlatego warto się upewnić i zapytać u źródła (w swoim Urzędzie Skarbowym).

Na przykład według niektórych źródeł — w przypadku wypełniania ankiet nie mamy do czynienia z konkursem (elementem współzawodnictwa) i taki przychód powinien być rozliczony jako „inne źródła”. Przykład w tym artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-rozliczyc-przychod-z-wypelniania-ankiet-internetowych

* „Polskie panele ankietowe”, czyli zarejestrowane i prowadzące DG w Polsce najczęściej działają na zasadzie konkursu i płacą podatek ryczałtem  na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wróć do spisu treści.


# 7. A co jeśli panel ankietowy w regulaminie nie wspomina nic o rozliczeniu?

Napisz do działu obsługi takiego panelu (poprzez formularz kontaktowy) i zapytaj, czy trzeba samodzielnie rozliczyć się, czy też działają na zasadzie konkursu i odprowadzają podatek ryczałtem itp.

Możesz też (to najlepsza opcja) zapytać księgowej, doradcy podatkowego lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

Wróć do spisu treści.


# 8. A co jeśli program zarobkowy odpisze, że trzeba rozliczyć się samodzielnie? 

To żaden problem!

Jak się rozliczyć (dotyczy przychodów klasyfikowanych jako „inne źródła”):

Jeśli jesteś pełnoletni, to:

 1. Raz w roku zsumuj swoje przychody z programów zarobkowych i wpisz do zeznania podatkowego (czyli wypełnij i wyślij PIT 36).
 2. Jeśli w 2022 uzyskałeś przychody z programów zarobkowych, to sumujesz je i wpisujesz raz w roku do formularza PIT 36.
 3. Wypełniony formularz wysyłasz do swojego Urzędu Skarbowego — w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2023 można do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), a święto 1 maja wypada w poniedziałek. 
 4. Rozliczasz się tylko z zarobków, które realnie wpłynęły na Twoje konta bankowe lub procesory płatności.
 5. Formularz PIT możesz wypełnić i wysłać przez Internet np. poprzez „Twój e-PIT”: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
 6. Samodzielnie trzeba się rozliczyć np. z większości zagranicznych programów zarobkowych, ponieważ nie odprowadzają one podatku ryczałtem / nie działają na zasadzie konkursu.
  • W przypadku programów zagranicznych, płacących w walucie obcej — musisz sobie zarobki przewalutować na złotówki po kursie NBP (z dnia poprzedzającego przychód). https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
 7. Samodzielnie trzeba się też rozliczać z wielu polskich programów zarobkowych, które rozliczenie pozostawiają po stronie użytkownika.

Jak się rozliczyć, gdy jesteś niepełnoletni?

► Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet (i podobnych programów zarobkowych) podlegają najczęściej pod tzw. „inne źródła”. Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł”, to NIE rozlicza się sama. Rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36.

Rodzice, którzy normalnie rozliczają się na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36 (zamiast PIT 37).

Inaczej to wyglądałoby, jeśli małoletni wykonywałby pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy o prace, umowy-zlecenie, to wtedy rodzice musieliby rozliczyć dziecko na osobnym formularzu PIT.

Natomiast w przypadku dochodu z płatnych ankiet, podlegających pod „inne źródła”, dolicza się takie dochody małoletniego do dochodów rodziców (PIT 36, część E.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI).

W przypadku doliczenia dochodów małoletnich dzieci konieczne jest złożenie załącznika PIT/M, który stanowi załącznik do zeznania PIT-36.

Jeżeli rodzice podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców.

Warto jeszcze dodać:

„Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Stanowi tak art. 7 ust. 2 updof. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 updof)”.

Źródło informacji: https://www.gofin.pl/pit/17,8,373,1253,rozliczenie-dochodow-z-pracy-osoby-maloletniej.html

Wróć do spisu treści.

REKLAMA

# 9. Jak rozliczyć się samodzielnie? (Sposoby, metody rozliczania się z zarabiania online)

➤ PIT 36 i „inne źródła” (to najczęstszy sposób rozliczania się z programów zarobkowych i płatnych ankiet):

Jeśli zarabiasz nieregularnie, tylko od czasu do czasu, to przychody z programów zarobkowych możesz wpisać raz w roku — w PIT 36 w rubryce „inne źródła”.

Musisz wypełnić i wysłać do swojego Urzędu Skarbowego PIT 36 raz w roku (do 30 kwietnia — po roku podatkowym). W 2023 można do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), a święto 1 maja wypada w poniedziałek. 

Jak się rozliczyć z zarabiania w Internecie? (PIT 36, inne źródła).
Jak się rozliczyć z zarabiania w Internecie? (PIT 36, inne źródła).

➤ PIT 36 i działalność nierejestrowa:

Jeśli Twoje zarabianie ma charakter zorganizowany, ciągły, to możesz rozliczyć się z programów zarobkowych na podstawie ustawy o działalności nierejestrowanej.

 • Też wtedy rozliczasz się raz w roku — w PIT 36, a zsumowane zarobki wpisujesz w rubryce „działalność nierejestrowana”.
 • Przy tej opcji Twoje przychody (z działalności nierejestrowanej) nie mogą w żadnym miesiącu przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (np. w 2022 minimalne wynagrodzenie wynosiło 3 010 zł, czyli 50% to 1 505 zł).
 • Rozliczasz się do 30 kwietnia. W 2023 można do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), a święto 1 maja wypada w poniedziałek. 
 • Powinieneś prowadzić uproszczoną ewidencje sprzedaży.
 • Jeśli w miesiącu przekroczysz 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, to musisz założyć działalność gospodarczą.

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • „Nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON).
 • Nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności (jeśli jednak wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki).
 • Nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podate
 • Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)”.
 • Więcej o takim sposobie rozliczenia przeczytasz na stronie Ministerstwa Finansów: Gov.pl.
PIT 36 i działalność nierejestrowa.
PIT 36 i działalność nierejestrowa.

➤ Działalność gospodarcza:

Jeśli zarabiasz w sposób zorganizowany, ciągły i przekraczasz 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, to powinieneś zarejestrować działalność gospodarczą.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej podatek płaci się raz w miesiącu lub kwartalnie, do tego składki ZUS, chorobowe, społeczne itp. W Internecie znajdziesz mnóstwo informacji na temat zakładania i prowadzenia firmy (działalności gospodarczej).


➤ Najem powierzchni reklamowej (najem prywatny):

Jeśli zarabiasz np. tylko na reklamach umieszczonych na blogu, stronie www, to możesz rozliczyć się na podstawie „Najmu prywatnego”. W tym przypadku rozliczasz się ryczałtem 8,5% lub na zasadach ogólnych.

Uwaga: Od 2023 roku najem prywatny możemy rozliczać tylko na zasadach ryczałtu. Osoby prywatne (nieprowadzące DG) nie mogą już takiego najmu rozliczać na zasadach ogólnych.

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/najem-i-dzierzawa/5638422,najem-prywatny-2023-ryczalt.html

W przypadku najmu prywatnego:

 • Trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (do 20. dnia każdego miesiąca, po uzyskaniu przychodu).
 • Raz w roku, do 30 kwietnia należy złożyć PIT-28 do urzędu skarbowego.
 • W przypadku najmu prywatnego nie obowiązuje kwota wolna od podatku, więc trzeba płacić podatek od każdej zarobione kwoty.

Poradnik na temat rozliczania się ryczałtem 8,5% (z najmu prywatnego) jest tutaj:

 • https://direct.money.pl/artykuly/porady/jak-rozliczyc-prywatny-najem-mieszkania,75,0,1560651

Wróć do spisu treści


# 10. Przykładowe fragmenty z regulaminów niektórych paneli ankietowych (które płacą podatek ryczałtem i działają na zasadzie konkursu):

➤ PanelAriadna 

„27. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Programie, o ile takie będą należne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), pokryje Organizator, a przekazanie Nagród następować będzie każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (w tym również przez Internet) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.” Opis panelu PanelAriadna.

➤ BadanieOpinii

„Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

Ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń Administratora z Urzędem Skarbowym, celem uzyskania wynagrodzenia za wypełnione Ankiety, Uczestnik powinien podać Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania/stałego pobytu oraz numer PESEL lub NIP (opcjonalnie)”.
 Opis panelu BadanieOpinii.

➤ Poznaj.to

„Czy będę musiał zapłacić podatek?
Do Twojej Nagrody innej niż wsparcie Organizacji Charytatywnej przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11,11% wartości brutto Nagrody.

Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).”  Opis panelu Poznaj.to

➤ Opinie.pl

Opinie.pl: ”3. Co więcej, do każdej z Nagród doliczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody, którą Organizator pobierze od Uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  Opis panelu Opinie.pl

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Organizator informuje, że jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od nagrody w Konkursie, obowiązany jest pobrać kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody.

Wróć do spisu treści.


# 11. Poniżej jest moje zapytanie mailowe do Krajowej Informacji Skarbowej, które kiedyś wysłałem.

Zaznaczam, że nie jest to indywidualna interpretacja, a jedynie ogólna informacja z zakresu przepisów podatkowych. Moje pytanie:

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?

Czy jeśli program zarobkowy deklaruje, że płaci podatek ryczałtem, to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? Nie otrzymuję PIT 11 oraz żadnych umów o dzieło, prace.

Moje pytanie:

Dzień dobry,
w Internecie dostępne są portale, które oferują niewielkie nagrody (pieniężne oraz rzeczowe) za wypełnianie ankiet. Nagrody pieniężne wysyłane są na konta bankowe.
Większość polskich paneli ankietowych deklaruje w swoich regulaminach, że płacą podatek ryczałtem w imieniu użytkowników.

Przykładowy fragment z regulaminu:

1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

Moje pytanie:

Czy jeśli taki program deklaruje, że płaci podatek w imieniu użytkowników (np. ryczałtem), to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? Nie otrzymuję PIT 11 oraz żadnych umów o dzieło, prace.

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej:

„Odpowiadając na pytanie informujemy, że sposób rozliczenia uzyskiwanych przez podatnika przychodów zależy od źródła ich uzyskiwania. Jednakże określenie właściwego źródła przychodów leży poza kompetencjami Krajowej Informacji Skarbowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu dotyczy sytuacji, w których są spełnione łącznie następujące warunki:

1. przychód jest należny wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy o podatku dochodowym, czyli dotyczy m.in.

 • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób,
 • przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od:
  a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora — jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  c. przedsiębiorstwa w spadku,

2. umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,
3. należność jest określona w umowie,
4. kwota należności nie przekracza 200 zł.

W takiej sytuacji płatnik nie sporządza informacji PIT-11.

Wówczas takich przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.

Nadmienić należy, że w ramach odpowiedzi na zapytania mailowe podawana jest ogólna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, oceny w zakresie stanu faktycznego powinien samodzielnie dokonać podatnik.
Podstawa prawna:
– art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.)”.

Wróć do spisu treści.


# 12. Podsumowanie wpisu: Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?

Uczestnicy niektórych *polskich paneli ankietowych *teoretycznie nie muszą wykazywać przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym. Dlaczego? Ponieważ takie serwisy zarobkowe działają często na zasadach konkursu i płacą zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) w takiej sytuacji informacji PIT-11, a użytkownik nie wykazuje takich przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa najczęściej na organizatorach konkursów. Organizator (np. panel ankietowy) występuje jako płatnik podatku od wygranej.


* Napisałem „teoretycznie”, ponieważ:

Wszystko zależy od interpretacji przepisów podatkowych przez Twój Urząd Skarbowy — dlatego warto się upewnić i zapytać u źródła (w swoim Urzędzie Skarbowym).

* Pisząc „polskie panele ankietowe”, mam na myśli firmy zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie serwisy ankietowe często płacą podatek ryczałtem (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Trzeba natomiast wykazywać przychody w corocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36) z programów zagranicznych, ponieważ pozostawiają one kwestie rozliczenia podatków po stronie użytkownika. Również z tych polskich programów zarobkowych, które nie rozliczają się na zasadzie ryczałtu / konkursu i pozostawiają rozliczenie po stronie użytkownika (np. programy mailowe, reklamowe itp.).

Mam nadzieję, że tym wpisem chociaż trochę rozjaśniłem i przybliżyłem sprawę rozliczania się z zarabiania w popularnych programach zarobkowych. A jeśli zagmatwałem jeszcze bardziej, to cóż — tak właśnie wygląda niestety prawo podatkowe w Polsce. Nic nie jest jasne, proste, przejrzyste, przyjazne dla zwykłego podatnika i przystosowane do współczesnych realiów. Dlatego po szczegóły odsyłam do profesjonalistów: księgowych, doradców podatkowych i do Urzędu Skarbowego. 

PS. Można też rozliczyć się ze wszystkich zarobków (dla świętego spokoju, niezależnie od tego, co deklaruje w regulaminie program ankietowy).


Informacje zawarte w powyższym poście nie mają na celu zastąpienia porad profesjonalisty i nie są poradami podatkowymi. Skonsultuj się z księgowym lub innym profesjonalnym doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Autor wpisu „Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?”: m-Zarabianie
Najnowsza aktualizacja wpisu: 2023-09-03.
Kopiowanie treści blogu zabronione.

Wróć do spisu treści.


Przeczytaj także:

Fakty o zarabianiu na płatnych ankietach.

Zarabianie na ankietach w ySesne (panel płaci od 2007 roku).

Czym powinien charakteryzować się system dla biura rachunkowego?

Sprawdzone serwisy z ankietami płacące na konto bankowe..
Zobacz sprawdzone serwisy z ankietami płacące na konto bankowe.

49 komentarzy

 1. Adrian 2020-01-05
  • m-Zarabianie 2020-01-06
 2. Marcin 2020-01-15
 3. m-Zarabianie 2020-01-16
 4. sylvia 2020-02-17
  • m-Zarabianie 2020-02-18
 5. olciak111 2020-03-31
  • m-Zarabianie 2020-04-01
 6. olciak111 2020-04-01
 7. Ja 2020-04-07
  • m-Zarabianie 2020-04-07
 8. Adrian 2020-06-03
  • m-Zarabianie 2020-06-06
   • Adrian 2020-06-10
    • m-Zarabianie 2020-06-12
   • m-Zarabianie 2020-06-13
 9. Adrian 2020-06-12
 10. Unknown 2020-12-12
  • m-Zarabianie 2020-12-13
   • m-Zarabianie 2020-12-13
    • Anonymous 2020-12-13
 11. User1 2021-04-28
  • m-Zarabianie 2021-04-28
   • User1 2021-04-28
 12. Adrian 2021-08-21
  • m-Zarabianie 2021-09-15
  • Adrian 2021-09-18
 13. mm 2021-10-01
  • m-Zarabianie 2022-03-31
 14. A 2021-10-03
  • m-Zarabianie 2022-04-20
 15. Dorota 2021-11-13
  • m-Zarabianie 2022-04-28
 16. Kasia 2022-04-24
  • m-Zarabianie 2022-04-25
 17. livia 2022-11-21
  • m-Zarabianie 2022-11-23
   • livia 2022-11-25
 18. Michał 2023-01-15
  • m-Zarabianie 2023-01-23
 19. Sylwia 2023-03-02
  • m-Zarabianie 2023-03-02
 20. Sylwia 2023-03-02
  • m-Zarabianie 2023-03-04
 21. Milen 2023-08-04
  • m-Zarabianie 2023-08-04

Dodaj komentarz