Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? (2023/24)


Jak rozliczyć się z „zarabiania przez Internet” typu: płatne ankiety, płatne maile, oglądanie reklam itp.


Zarabianie na tzw. płatnych ankietach (i w podobnych serwisach zarobkowych) to popularny sposób zarabiania w Internecie, gromadzący miliony ludzi na całym świecie.

Użytkownicy takich serwisów zarobkowych faktycznie otrzymują pieniądze na swoje konta bankowe (i procesory płatności), czego dowodem są licznie pojawiające się pytania:  

 • „Jak rozliczyć przychody z płatnych ankiet?”.
 • „Czy trzeba się z tego rozliczyć i płacić podatki?”.
 • „Jak rozliczać się z takich zarobków?”.

W dzisiejszym poście postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania (oraz na kilka innych pytań dotyczących tego tematu).

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? PIT 36.

Dołożyłem starań, aby informacje zawarte w poście były jak najbardziej rzetelne. Jednocześnie zaznaczam, że nie jestem doradcą podatkowym, dlatego informacje, które tutaj przeczytasz, nie są poradami podatkowymi, prawnymi, finansowymi. Nie mają także na celu zastąpienia porad profesjonalisty, a ja mogę się mylić w niektórych lub wielu kwestiach.

Post zawiera jedynie ogólnodostępne, powierzchowne informacje (jak rozliczyć się). Niestety istnieje wiele interpretacji polskiego prawa podatkowego, więc jeśli szukasz porad podatkowych, to najlepiej skonsultuj się z księgowym, doradcą podatkowym, ze swoim Urzędem Skarbowym. Możesz też wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową.


Płatne ankiety online
Zobacz sprawdzone serwisy z ankietami płacące na konto bankowe.

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach — spis treści:

 1. Czy w ogóle trzeba rozliczyć się z zarabiania w Internecie?
 2. W jakim terminie trzeba wysłać rozliczenie PIT 36?
 3. Jak się rozliczyć? (informacje ogólne).
 4. Czy zawsze trzeba składać deklarację PIT i uwzględniać zarobki corocznym w zeznaniu podatkowym? (Czy zawsze trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.?).
 5. Jak poznać, że panel ankietowy / program zarobkowy rozlicza się ryczałtem na zasadzie konkursu (i nie trzeba już samodzielnie się rozliczyć)?
 6. Więc trzeba rozliczyć się samodzielnie z zarabiania na ankietach itp. (i wysyłać PIT 36) czy może nie trzeba?
 7. A co jeśli panel ankietowy w regulaminie nie wspomina nic o rozliczeniu i konkursie?
 8. A co jeśli program zarobkowy odpisze, że trzeba rozliczyć się samodzielnie? <<- Jak się rozliczyć <<-
 9.  Jak rozliczyć się samodzielnie? (Sposoby, metody rozliczania się z zarabiania online).
 10. Przykładowe fragmenty z regulaminów niektórych paneli ankietowych.
 11. Czy jeśli program zarobkowy deklaruje, że płaci podatek ryczałtem, to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? (Odp. Krajowej Informacji Skarbowej)
 12. Podsumowanie wpisu.

# 1. Czy w ogóle trzeba rozliczyć się z zarabiania w Internecie?

Tak — z pewnymi wyjątkami (niektóre opisałem poniżej), ale tak, trzeba się rozliczyć. Według polskiego prawa podatkowego trzeba się rozliczyć z prawie każdej zarobionej złotówki (zarobionej przez Internet lub poza nim).

Podstawa prawna, która mówi o obowiązku składania corocznej deklaracji podatkowej:

„Polscy podatnicy będący osobami fizycznymi mają obowiązek złożyć co roku deklarację podatkową PIT, w której uwzględniają różne przychody np. z etatu, zleceń i innych wpływów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)”.

Wyjątek mogą stanowić np. przychody (i nagrody) z niektórych paneli ankietowych, które działają na zasadzie konkursu i płacą podatek ryczałtem. Chodzi o ryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wtedy płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) informacji PIT-11, a użytkownik nie wykazuje takich przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym.

Wróć do spisu treści.


# 2. W jakim terminie trzeba wysłać rozliczenie PIT 36? 2023/24

Osoby fizyczne składają zeznanie podatkowe PIT-36 do swojego Urzędu Skarbowego raz w roku, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przykładowo, jeśli w 2023 uzyskałeś jakieś przychody z programów zarobkowych,
to sumujesz je i wpisujesz do formularza PIT 36 (np. w okienko „inne źródła”).

Wypełniony formularz wysyłasz do swojego Urzędu Skarbowego — w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2024. Możesz rozliczyć się przez Internet (szczegóły niżej).

Wróć do spisu treści.


# 3. Jak rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.? (informacje ogólne dla osób pełnoletnich)

Aby rozliczyć się, należy wypełniać co roku deklarację podatkową PIT i wysyłać ją do swojego Urzędu Skarbowego. W przypadku zarabiania przez Internet — w popularnych programach zarobkowych będzie to PIT 36 (szczegóły opisałem w dalszej części postu).

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? — krok po kroku.
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach w Internecie?

Formularz możesz wypełnić i wysłać przez Internet np. korzystając z ogólnodostępnego, darmowego programu online (na stronie Ministerstwa Finansów):

 • Twój e-PIT”: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Uwaga: Jeśli jesteś niepełnoletni, to nie rozliczasz się sam:  

Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet (i podobnych programów zarobkowych) podlegają najczęściej pod tzw. inne źródła lub nagrody z konkursów.

Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł”, to NIE rozlicza się sama. To rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36. Szczegóły niżej.

Wróć do spisu treści.


# 4. Czy zawsze trzeba składać deklarację PIT i uwzględniać zarobki w corocznym w zeznaniu podatkowym? 

Czy zawsze trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach itp.?

Nie, nie zawsze. Istnieje całkiem sporo źródeł przychodu, które są zwolnione z obowiązku podatkowego. Szczegółowy opis takich źródeł znajduje  się w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na przykład niektóre *polskie panele ankietowe działają na zasadzie konkursu i płacą zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wtedy teoretycznie nie trzeba już takich przychodów wykazywać w corocznym zeznaniu podatkowym. Szerzej takie wyjątki opisałem w poniższym poście.

W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa zwykle na organizatorach konkursów. Organizator konkursu występuje jako płatnik podatku od wygranej.

* Pisząc „polskie panele ankietowe”, mam na myśli firmy zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie serwisy często płacą podatek ryczałtem (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Polecam też artykuł na stronie Money.pl: https://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/w-jakich-sytuacjach-nie-trzeba-rozliczac-pit,44,0,2403116.html

Wróć do spisu treści.

REKLAMA

# 5. Jak poznać, że panel ankietowy / program zarobkowy rozlicza się ryczałtem na zasadzie konkursu (i nie trzeba już samodzielnie się rozliczyć)?

Zwykle takie panele ankietowe (i programy zarobkowe) informują i deklarują w swoich regulaminach, że działają na zasadach konkursu i płacą podatek ryczałtem.

Przykładowe fragmenty z regulaminu jednego z paneli ankietowych:

„1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu”.

Jeżeli dany serwis zarobkowy nie płaci zryczałtowanego podatku (nie działa na zasadzie konkursu), to należy rozliczyć się samodzielnie.

Elementy współzawodnictwa (konkursu) podczas wypełniania ankiet:

➤ W panelach, które działają na zasadach konkursu i nagród — pojawiają się pytania konkursowe.
Zwykle po wypełnieniu ankiety przez respondenta pojawia się (w takich serwisach internetowych) proste pytanie konkursowe.

Prawidłowa odpowiedź jest warunkiem dopisania wynagrodzenia za ankietę do salda w programie. Więc wynagrodzenie otrzymują tylko Ci użytkownicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie konkursowe.

Pytania konkursowe w panelach ankietowych.
Pytania konkursowe w panelach ankietowych.

Czyli mamy tutaj do czynienia z konkursem, rywalizacją i nagrodami (od których podatek odprowadza ryczałtem organizator konkursu).

Większość polskich firm ankietowych płaci podatki zbiorczo od wydanych nagród, jako organizatorzy konkursu lub na zasadzie ryczałtu.

Jest to duże ułatwienie i uproszczenie — zarówno dla firm ankietowych, jak i dla samych respondentów, którzy dzięki temu nie muszą podawać numeru PESEL w Internecie.

Gdyby firmy ankietowe NIE działały na zasadzie konkursu, musiałyby wystawić PIT 11 każdemu respondentowi. Aby to zrobić, konieczne byłoby pobranie od nich numeru PESEL.

Nie da się wystawić PIT 11 bez numeru PESEL. A wiadomo, że nikt nie chce wysyłać numer PESEL do Internetu, i całkiem słusznie.

Najlepsze panele ankietowe gromadzą nawet kilka milionów respondentów. Wyobraźmy sobie teraz konieczność wystawienia PIT 11 dla takiej liczby osób (lub nawet dla kilkudziesięciu tysięcy).

Ciekawy przykład z życia:

Jakiś czas temu firma ankietowa ePanel zdecydowała się przestać działać jako konkurs i zaczęła wysyłać respondentom PIT 11. Aby to zrobić, musiała poprosić respondentów o numer PESEL podczas wypłaty.

Czy spotkała się z pochwałami i uznaniem respondentów? Wręcz przeciwnie, została zalana falą krytyki, gróźb i narzekań.

Konkursy są opodatkowane

Większość polskich firm ankietowych płaci podatki zbiorczo od wydanych nagród, działając jako organizatorzy konkursów.

A przecież o to chodzi, aby rozliczanie było maksymalnie proste I bezpieczne.

Uwaga: Warto pamiętać, że nie wszystkie firmy ankietowe działają na zasadzie konkursu i w niektórych przypadkach należy rozliczyć się samodzielnie. Szczegóły można doczytać w regulaminach poszczególnych paneli ankietowych.

Wróć do spisu treści.


# 6. Więc trzeba rozliczyć się samodzielnie z zarabiania na ankietach itp. (i wysyłać PIT 36) czy może nie trzeba?

Nie trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach, jeśli:

 1. Nie trzeba (*teoretycznie), jeśli właściciel serwisu płaci podatek ryczałtem (zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
 2. Nie trzeba (*teoretycznie), gdy serwis działa na zasadzie konkursu: W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa na organizatorach konkursów.
  Gdy organizator konkursu występuje jako płatnik podatku od wygranej. Wtedy (*teoretycznie) nie trzeba już takich przychodów wykazywać w corocznym zeznaniu podatkowym. Płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) w takiej sytuacji informacji PIT-11.
 3. Dotyczy to głównie *polskich paneli ankietowych (ale nie wszystkich, więc szczegóły warto doczytać w regulaminach poszczególnych paneli lub zapytać poprzez formularz kontaktowy danego portalu).

Trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach, jeśli:

 1. Trzeba rozliczyć się samodzielnie, jeśli serwis zarobkowy rozliczenie pozostawia po stronie użytkownika. Dotyczy to *zagranicznych programów zarobkowych, ale też wielu polskich programów zarobkowych (reklamowych czy mailowych).
 2. Można też rozliczać się samodzielnie ze wszystkich zarobków (dla świętego spokoju, niezależnie od tego, co deklaruje w regulaminie panel ankietowy).

* „Zagraniczne programy zarobkowe” — czyli serwisy zarejestrowane poza terenem Polski.

Napisałem „* teoretycznie”, ponieważ wszystko zależy od interpretacji przepisów podatkowych przez Twój Urząd Skarbowy — dlatego warto się upewnić i zapytać u źródła (w swoim Urzędzie Skarbowym).

Na przykład według niektórych źródeł — w przypadku wypełniania ankiet nie mamy do czynienia z konkursem (elementem współzawodnictwa) i taki przychód powinien być rozliczony jako „inne źródła”. Przykłady w tym artykułach:

 • https://www.eporady24.pl/nagrody-za-wypelnianie-ankiet-w-portalach-internetowych-a-podatek,pytania,15,86,26667.html
 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-rozliczyc-przychod-z-wypelniania-ankiet-internetowych

* „Polskie panele ankietowe”, czyli zarejestrowane i prowadzące DG w Polsce najczęściej działają na zasadzie konkursu i płacą podatek ryczałtem  na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Wróć do spisu treści.


# 7. A co jeśli panel ankietowy w regulaminie nie wspomina nic o rozliczeniu?

Napisz do działu obsługi takiego panelu (poprzez formularz kontaktowy) i zapytaj, czy trzeba samodzielnie rozliczyć się, czy też działają na zasadzie konkursu i odprowadzają podatek ryczałtem itp.

Możesz też (to najlepsza opcja) zapytać księgowej, doradcy podatkowego lub w swoim Urzędzie Skarbowym.

Wróć do spisu treści.


# 8. A co jeśli program zarobkowy odpisze, że trzeba rozliczyć się samodzielnie? 

To żaden problem!

Jak się rozliczyć (dotyczy przychodów klasyfikowanych jako „inne źródła”):

Jeśli jesteś pełnoletni, to:

 1. Raz w roku zsumuj swoje przychody z programów zarobkowych i wpisz do zeznania podatkowego (czyli wypełnij i wyślij PIT 36).
 2. Jeśli w 2023 uzyskałeś przychody z programów zarobkowych, to sumujesz je i wpisujesz raz w roku do formularza PIT 36.
 3. Wypełniony formularz wysyłasz do swojego Urzędu Skarbowego — w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2024.
 4. Rozliczasz się tylko z zarobków, które realnie wpłynęły na Twoje konta bankowe lub procesory płatności.
 5. Formularz PIT możesz wypełnić i wysłać przez Internet np. poprzez „Twój e-PIT”: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
 6. Samodzielnie trzeba się rozliczyć np. z większości zagranicznych programów zarobkowych, ponieważ nie odprowadzają one podatku ryczałtem / nie działają na zasadzie konkursu.
  • W przypadku programów zagranicznych, płacących w walucie obcej — musisz sobie zarobki przewalutować na złotówki po kursie NBP (z dnia poprzedzającego przychód). https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
 7. Samodzielnie trzeba się też rozliczać z wielu polskich programów zarobkowych, które rozliczenie pozostawiają po stronie użytkownika.

Jak się rozliczyć, gdy jesteś niepełnoletni?

► Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet (i podobnych programów zarobkowych) podlegają najczęściej pod tzw. „inne źródła”. Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł”, to NIE rozlicza się sama. Rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36.

Rodzice, którzy normalnie rozliczają się na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36 (zamiast PIT 37).

Inaczej to wyglądałoby, jeśli małoletni wykonywałby pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy o prace, umowy-zlecenie, to wtedy rodzice musieliby rozliczyć dziecko na osobnym formularzu PIT.

Natomiast w przypadku dochodu z płatnych ankiet, podlegających pod „inne źródła”, dolicza się takie dochody małoletniego do dochodów rodziców (PIT 36, część E.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI).

W przypadku doliczenia dochodów małoletnich dzieci konieczne jest złożenie załącznika PIT/M, który stanowi załącznik do zeznania PIT-36.

Jeżeli rodzice podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców.

Warto jeszcze dodać:

„Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Stanowi tak art. 7 ust. 2 updof. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 updof)”.

Źródło informacji: https://www.gofin.pl/pit/17,8,373,1253,rozliczenie-dochodow-z-pracy-osoby-maloletniej.html

Wróć do spisu treści.

REKLAMA

# 9. Jak rozliczyć się samodzielnie? (Sposoby, metody rozliczania się z zarabiania online)

➤ PIT 36 i „inne źródła” (to najczęstszy sposób rozliczania się z programów zarobkowych i płatnych ankiet):

Jeśli zarabiasz nieregularnie, tylko od czasu do czasu, to przychody z programów zarobkowych możesz wpisać raz w roku — w PIT 36 w rubryce „inne źródła”.

Musisz wypełnić i wysłać do swojego Urzędu Skarbowego PIT 36 raz w roku (do 30 kwietnia — po roku podatkowym).

Jak się rozliczyć z zarabiania w Internecie? (PIT 36, inne źródła).
Jak się rozliczyć z zarabiania w Internecie? (PIT 36, inne źródła).

➤ PIT 36 i działalność nierejestrowa:

Jeśli Twoje zarabianie ma charakter zorganizowany, ciągły, to możesz rozliczyć się z programów zarobkowych na podstawie ustawy o działalności nierejestrowanej.

 • Też wtedy rozliczasz się raz w roku — w PIT 36, a zsumowane zarobki wpisujesz w rubryce „działalność nierejestrowana”.
 • Przy tej opcji Twoje przychody (z działalności nierejestrowanej) nie mogą w żadnym miesiącu przekroczyć 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • Na przykład minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wynosi:
 • od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku wynosi 4242 zł (więc 75% to 3 181,5 zł).
 • od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wynosi 4300 zł (więc 75% to 3 225 zł).
 • „Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł". Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115
 • Rozliczasz się do 30 kwietnia 2024.
 • Powinieneś prowadzić uproszczoną ewidencje sprzedaży.
 • Jeśli w miesiącu przekroczysz 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, to musisz założyć działalność gospodarczą.

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • „Nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON).
 • Nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności (jeśli jednak wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, to podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki).
 • Nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek.
 • Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)”.
 • Więcej o takim sposobie rozliczenia przeczytasz na stronie Ministerstwa Finansów: Gov.pl.
PIT 36 i działalność nierejestrowa.
PIT 36 i działalność nierejestrowa.

➤ Działalność gospodarcza:

Jeśli zarabiasz w sposób zorganizowany, ciągły i przekraczasz 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, to powinieneś zarejestrować działalność gospodarczą.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej podatek płaci się raz w miesiącu lub kwartalnie, do tego składki ZUS, chorobowe, społeczne itp. W Internecie znajdziesz mnóstwo informacji na temat zakładania i prowadzenia firmy (działalności gospodarczej).


➤ Najem powierzchni reklamowej (najem prywatny):

Jeśli zarabiasz np. tylko na reklamach umieszczonych na blogu, stronie www, to możesz rozliczyć się na podstawie „Najmu prywatnego”. W tym przypadku rozliczasz się ryczałtem 8,5% lub na zasadach ogólnych.

Uwaga: Od 2023 roku najem prywatny możemy rozliczać tylko na zasadach ryczałtu. Osoby prywatne (nieprowadzące DG) nie mogą już takiego najmu rozliczać na zasadach ogólnych.

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/najem-i-dzierzawa/5638422,najem-prywatny-2023-ryczalt.html

W przypadku najmu prywatnego:

 • Trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (do 20. dnia każdego miesiąca, po uzyskaniu przychodu).
 • Raz w roku, do 30 kwietnia należy złożyć PIT-28 do urzędu skarbowego.
 • W przypadku najmu prywatnego nie obowiązuje kwota wolna od podatku, więc trzeba płacić podatek od każdej zarobionej kwoty.

Poradnik na temat rozliczania się ryczałtem 8,5% (z najmu prywatnego) jest tutaj:

 • https://direct.money.pl/artykuly/porady/jak-rozliczyc-prywatny-najem-mieszkania,75,0,1560651

Wróć do spisu treści


# 10. Przykładowe fragmenty z regulaminów niektórych paneli ankietowych (które płacą podatek ryczałtem i działają na zasadzie konkursu):

➤ PanelAriadna 

„W przypadku gdy Nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Organizator dodatkowo przyzna Laureatom Nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości Nagrody.

Nagroda pieniężna zostanie pobrana przez Organizatora jako należny zryczałtowany podatek dochodowy od Nagrody i wpłacona na konto właściwego urzędu skarbowego.” Opis panelu PanelAriadna.

➤ BadanieOpinii

III INFORMACJA PODATKOWA

 1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator.
 2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu”. Opis panelu BadanieOpinii.

➤ Poznaj.to

„Do każdej Nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11,11% wartości brutto
Nagrody. Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody
pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie
(zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)".

Odpowiedzialność za podanie prawdziwych, poprawnych oraz dotyczących osoby Uczestnika danych do
realizacji Nagrody spoczywa na Uczestniku.

Organizator zastrzega, iż w przypadku podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi lub podania
nieprawidłowych danych do przelewu czas na przekazanie nagrody liczony będzie od dnia potwierdzenia
prawdziwości i poprawności danych.

W przypadku wykrycia próby oszustwa i/lub złamania Regulaminu możliwa jest częściowa lub całkowita
utrata możliwości wymienienia Punktów i/lub wyzerowanie stanu konta Punktów, a także zawieszenie
realizacji wszelkich transakcji na rzecz Uczestnika". Opis panelu Poznaj.to

➤ Opinie.pl

Opinie.pl: ”do każdej z Nagród doliczona będzie nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody, którą Organizator pobierze od Uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego".  Opis panelu Opinie.pl

Wróć do spisu treści.


# 11. Poniżej jest moje zapytanie mailowe do Krajowej Informacji Skarbowej, które kiedyś wysłałem.

Zaznaczam, że nie jest to indywidualna interpretacja, a jedynie ogólna informacja z zakresu przepisów podatkowych. Moje pytanie:

Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?
Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?

Czy jeśli program zarobkowy deklaruje, że płaci podatek ryczałtem, to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? Nie otrzymuję PIT 11 oraz żadnych umów o dzieło, prace.

Moje pytanie:

Dzień dobry,
w Internecie dostępne są portale, które oferują niewielkie nagrody (pieniężne oraz rzeczowe) za wypełnianie ankiet. Nagrody pieniężne wysyłane są na konta bankowe.
Większość polskich paneli ankietowych deklaruje w swoich regulaminach, że płacą podatek ryczałtem w imieniu użytkowników.

Przykładowy fragment z regulaminu:

1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator, odprowadzając 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).
2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

Moje pytanie:

Czy jeśli taki program deklaruje, że płaci podatek w imieniu użytkowników (np. ryczałtem), to czy muszę jeszcze osobiście zgłaszać takie dochody w PIT 36? Nie otrzymuję PIT 11 oraz żadnych umów o dzieło, prace.

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej:

„Odpowiadając na pytanie informujemy, że sposób rozliczenia uzyskiwanych przez podatnika przychodów zależy od źródła ich uzyskiwania. Jednakże określenie właściwego źródła przychodów leży poza kompetencjami Krajowej Informacji Skarbowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu dotyczy sytuacji, w których są spełnione łącznie następujące warunki:

1. przychód jest należny wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy o podatku dochodowym, czyli dotyczy m.in.

 • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób,
 • przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od:
  a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora — jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  c. przedsiębiorstwa w spadku,

2. umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,
3. należność jest określona w umowie,
4. kwota należności nie przekracza 200 zł.

W takiej sytuacji płatnik nie sporządza informacji PIT-11.

Wówczas takich przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.

Nadmienić należy, że w ramach odpowiedzi na zapytania mailowe podawana jest ogólna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, oceny w zakresie stanu faktycznego powinien samodzielnie dokonać podatnik.
Podstawa prawna:
– art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.)”.

Wróć do spisu treści.


# 12. Podsumowanie wpisu: Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?

Uczestnicy niektórych *polskich paneli ankietowych *teoretycznie nie muszą wykazywać przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym. Dlaczego? Ponieważ takie serwisy zarobkowe działają często na zasadach konkursu i płacą zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350).

Płatnik np. panel ankietowy nie sporządza (i nie wysyła użytkownikowi) w takiej sytuacji informacji PIT-11, a użytkownik nie wykazuje takich przychodów w corocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku nagród pieniężnych — obowiązek naliczenia i pobrania (a także odprowadzenia podatku od nagród) spoczywa najczęściej na organizatorach konkursów. Organizator (np. panel ankietowy) występuje jako płatnik podatku od wygranej.


* Napisałem „teoretycznie”, ponieważ:

Wszystko zależy od interpretacji przepisów podatkowych przez Twój Urząd Skarbowy — dlatego warto się upewnić i zapytać u źródła (w swoim Urzędzie Skarbowym).

* Pisząc „polskie panele ankietowe”, mam na myśli firmy zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie serwisy ankietowe często płacą podatek ryczałtem (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.).

Trzeba natomiast wykazywać przychody w corocznym zeznaniu podatkowym (PIT 36) z programów zagranicznych, ponieważ pozostawiają one kwestie rozliczenia podatków po stronie użytkownika. Również z tych polskich programów zarobkowych, które nie rozliczają się na zasadzie ryczałtu / konkursu i pozostawiają rozliczenie po stronie użytkownika (np. programy mailowe, reklamowe itp.).

Mam nadzieję, że tym wpisem chociaż trochę rozjaśniłem i przybliżyłem sprawę rozliczania się z zarabiania w popularnych programach zarobkowych. A jeśli zagmatwałem jeszcze bardziej, to cóż — tak właśnie wygląda niestety prawo podatkowe w Polsce. Nic nie jest jasne, proste, przejrzyste, przyjazne dla zwykłego podatnika i przystosowane do współczesnych realiów. Dlatego po szczegóły odsyłam do profesjonalistów: księgowych, doradców podatkowych i do Urzędu Skarbowego. 

PS. Można też rozliczyć się ze wszystkich zarobków (dla świętego spokoju, niezależnie od tego, co deklaruje w regulaminie program ankietowy).


Informacje zawarte w powyższym poście nie mają na celu zastąpienia porad profesjonalisty i nie są poradami podatkowymi. Skonsultuj się z księgowym lub innym profesjonalnym doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Polecam także artykuł: https://www.eporady24.pl/nagrody-za-wypelnianie-ankiet-w-portalach-internetowych-a-podatek,pytania,15,86,26667.html


Autor wpisu „Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach?”: m-Zarabianie
Najnowsza aktualizacja wpisu: 2024-04-11.
Kopiowanie treści blogu zabronione.

Wróć do spisu treści.


Przeczytaj także:

Fakty o zarabianiu na płatnych ankietach.

Zarabianie na ankietach w ySesne (panel płaci od 2007 roku).

Jak zarabiać na ankietach więcej? 25 praktycznych porad i wskazówek 🔗

Czym powinien charakteryzować się system dla biura rachunkowego?

Kategorie postów:

Angielskojęzyczne (18) Banki (13) Blogowanie (23) Cytaty (3) Dobre programy (43) Najlepsze programy (3) Nowe i Testowane (3) Pod znakiem zapytania (9) Polskojęzyczne strony (42) Procesory płatności (5) Programy partnerskie (17) Płatne ankiety (67) Płatne maile (15) Płatne reklamy (23) Recenzje programów (46) SCAM — nie polecam (12) Wpisy gościnne (42) ySense: posty i artykuły (11) Zarabianie (148)

Zobacz sprawdzone serwisy z ankietami płacące na konto bankowe.
Zobacz sprawdzone serwisy z ankietami płacące na konto bankowe.

54 komentarze do “Czy trzeba rozliczyć się z zarabiania na ankietach? (2023/24)”

 1. Witam

  Zacznę od tego, że blog jest prowadzony fantastycznie.

  Teraz przejdę do pytania. Zastanawia mnie parę kwestii i byłbym bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

  Czy jeżeli wypełniam ankiety i dodatkowo zarabiam na polecaniu portali z ankietami, to muszę cały zarobek rozliczyć tak jak się rozlicza za ankiety, czy oddzielnie, za ankiety tak jak za ankiety, a z poleconych, np. z najmu powierzchni reklamowej?

  No i jak wygląda rozliczanie z powierzchni reklamowej? Jest potrzebna do tego jakaś umowa, czy wystarczy opodatkować pieniądze które się dostaje? I czy wygląda to inaczej z polskimi firmami i zagranicznymi?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • „Witam

   Zacznę od tego, że blog jest prowadzony fantastycznie.”

   Miło to słyszeć. Bardzo dziękuję za opinię.

   „Teraz przejdę do pytania. Zastanawia mnie parę kwestii i byłbym bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.

   Czy jeżeli wypełniam ankiety i dodatkowo zarabiam na polecaniu portali z ankietami, to muszę cały zarobek rozliczyć tak jak się rozlicza za ankiety, czy oddzielnie, za ankiety tak jak za ankiety, a z poleconych, np. z najmu powierzchni reklamowej?”

   Myślę, że rozliczenie całościowe jest poprawne. Rozliczamy się przecież z kwot, które realnie wpłynęły na nasze konto bankowe czy procesor płatności. A zarobki z paneli typu ySense, TimeBucks (i podobnych, które pozostawiają kwestie rozliczenia po stronie użytkownika) wpływają na nasze konta jako całościowa zapłata. Nie są podzielone na zarobek za polecanie i za samodzielne wypełnianie ankiet, zadań itp. Więc poprawne wydaje się rozliczać je jako całość — tak, jak rozliczamy przychody z płatnych ankiet.

   Można rozliczać, jako:
   – inne źródła (jeśli ktoś zarabia tylko od czasu do czasu, nie w sposób ciągły).
   – działalność nierejestrowa — jeśli przychody (z działalności nierejestrowanej) w żadnym miesiącu nie przekraczają 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
   – Działalność gospodarcza — jeśli zarabiasz w sposób ciągły i przekraczasz 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (z działalności).

   „No i jak wygląda rozliczanie z powierzchni reklamowej? Jest potrzebna do tego jakaś umowa, czy wystarczy opodatkować pieniądze które się dostaje? I czy wygląda to inaczej z polskimi firmami i zagranicznymi?

   Pozdrawiam”

   Najem powierzchni reklamowej (rozliczany ryczałtem 8,5%) wydaje się korzystny. Tylko przy tej opcji wypadałoby mieć potwierdzenie w postaci rachunku, umowy itp., gdzie zaznaczone jest, że to najem powierzchni reklamowej. O ile w takich sieciach afiliacyjnych, jak np. WhitePress, MyLead nie ma z tym problemu (na rachunku jest to zaznaczone) to w przypadku ySense, TimeBucks itp. nie mamy umów / rachunków. Więc w przypadku kontroli — jak to udowodnić, że faktycznie jest to najem powierzchni reklamowej? No, chyba że samodzielnie wystawimy rachunek na najem powierzchni reklamowej.

   Spotkałem się z kilkoma opiniami internautów, którzy twierdzili, że zarobki z programu partnerskiego ySense itp. rozliczają jako najem powierzchni reklamowej. Czy jest to poprawna opcja? Nie wiem. Każdy US może inaczej to interpretować. Ja rozliczam jako najem powierzchni tylko zarobki z tych firm, gdzie mam to potwierdzone na rachunku / umowie itp.

   Dlatego o takie szczegóły i niuanse najlepiej pytać w swoim Urzędzie Skarbowym, księgowego, doradcę podatkowego itp. Można też poprosić o indywidualną interpretację podatkową — wtedy masz gwarancje, że Twój sposób rozliczania jest na pewno prawidłowy. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 2. Witam mam pytanie jaki PIT musze odprowadzic i czy jest to konieczne. Sytuacja wyglada mianowicie – mieszkam w Norwegii tam pracuje odprowadzam podatki w zeszlym roku zarobilem na clixsense 259 dolarow i przelalem je na polskie konto. Problem polega na tym ze nie wiem jak to rozliczyc. Moze Pan/Pani jakos doradzic?

  Odpowiedz
 3. Jaki PIT?

  PIT 36 — jeśli mieszkasz Marcinie w Polsce lub podlegasz pod polskie prawo podatkowe.

  Czy rozliczenie jest konieczne?

  Według polskiego prawa podatkowego — jest konieczne (szczegóły w poście wyżej).

  Osoby, których miejscem zamieszkania jest Polska (polscy rezydenci podatkowi), rozliczają się i płacą podatek w Polsce – bez względu na to, w którym kraju je uzyskały.

  Kto to jest polski rezydent podatkowy?

  „Polskimi rezydentami podatkowymi są osoby, które mają w Polsce miejsce zamieszkania – tzw. ośrodek interesów życiowych (centrum interesów osobistych lub gospodarczych) lub przebywają na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Takie osoby muszą rozliczyć w Polsce całość swoich przychodów – uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą”.

  A co jeśli mieszkasz za granicą i zarabiasz np. w ySense?

  Recenzja ySense: https://m-zarabianie.com/2019/08/ysense-zarabianie-ankiety.html

  To zależy od tego, czy mieszkasz za granicą na stałe, czy też nie. Jeśli mieszkasz np. na stałe w Norwegii, to prawdopodobnie podlegasz pod Urząd Skarbowy w Norwegii i tam rozliczasz swoje dochody? I tam powinieneś się dowiedzieć jak rozliczyć się z ySense i czy takie rozliczenie jest w ogóle konieczne.

  ”Metoda opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą zależy od kraju, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania oraz od tego, czy Polska podpisała z danym państwem umowę o podwójnym opodatkowaniu".

  Spróbuj się też zapytać na polskim, oficjalnym forum ySense. Udzielają się tam Polacy mieszkający za granicą, więc może ktoś Ci pomoże.

  Moze Pan/Pani jakos doradzic?

  PS. Doradzać nie mogę (i nie chcę), ponieważ nie jestem doradcą podatkowym… Mogę jedynie wyrazić własne zdanie na ten temat (co też czynię).

  Pozdrawiam, Pan m-Zarabianie 🙂

  Odpowiedz
 4. Witam, mam 2 pytania:

  1. Czy przewalutowane zarobki z zagranicznych programów, sumujemy z zarobkami z polskich ankiet i wszystko razem wpisujemy w rubryce "Inne źródła"?

  2. Jeśli nie można przewalutować złotówki po kursie NBP (z dnia poprzedzającego przychód), bo np. wypada on w niedzielę, to czy wtedy cofamy się o dwa dni, od dnia uzyskania przychodu?

  Odpowiedz
  • Ad 1. Ja tak robię — sumuję wszystkie zarobki z programów zagranicznych (po przewalutowaniu) oraz z polskich i wpisuję je łącznie do PIT 36.

   Ad 2. Tak — jeśli nie można przewalutować złotówek według kursu z dnia poprzedzającego przychód (bo np. było święto, weekend itp.), to wtedy cofam się i biorę średni kurs z najbliższego aktywnego dnia — z archiwum kursu walut NBP <<-

   Odpowiedz
 5. Cześć,

  możesz podpowiedzieć jak zarobki z ankiet (jedynie ze strony prolific) przedstawić w PIT-36? Okej Przychód w rubryce "Inne źródła", a co z kosztami uzyskania przychodu?

  Odpowiedz
  • 1. Zarobki wpisujesz w okienko „Przychód”.
   2. Okienko „koszty uzyskania przychodu” możesz:
   – pozostawić puste,
   – lub możesz wpisać kwotę kosztów (jeśli poniosłeś koszty, które potrafisz udowodnić, udokumentować np. rachunkami, fakturami lub dowodami wpłat wystawionymi na Twój adres i nazwisko). Warto w takim przypadku upewnić się, co można traktować jako koszt, a co nie — bo nie jest to wcale takie proste i oczywiste.
   3. Okienko „Przychód” wypełni się automatycznie — kwotą pomniejszoną o koszt (jeśli rozliczasz się przez internet).

   Odpowiedz
 6. Spróbuję pozostawić puste jak piszesz, bo wpisywałam "0" i pewnie dlatego program mnie przepuszczał. Dzięki za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz
 7. Cześć !
  Mam pytanie a mianowicie:jeżeli zleciłem wypłatę z ankiet w grudniu 2019r a na konto wpłynęły mi w styczniu 2020r. to te kwoty mam ująć/ wpisać do PIT za 2019r. czy dopiero za 2020r.?Czy liczy się data zamówienia nagrody czy wpływu na konto?
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
  • Cześć,
   moim zdaniem w przypadku przychodów z programów zarobkowych (gdzie nie mamy faktur, rachunków, umów o pracę, nie otrzymujemy PIT-11 itp.)
   liczy się data wpływu na konto (lub procesor płatności), a nie data zlecenia wypłaty.

   Więc w 2020 roku rozliczasz się tylko z zarobków za 2019 rok (z tego, co realnie wpłynęło na Twoje konto lub procesor płatności w 2019 roku).

   Przychód ze stycznia 2020 rozliczasz więc dopiero w 2021 roku (nieważne, że wypłatę zleciłeś w grudniu 2019).

   Odpowiedz
 8. Witam
  Jak ma rozliczyć zysk pochodzący z paneli, osoba w wieku 13 lat? Przy założeniu, że panel nie robi tego za nas. Bedę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dzień Dobry,

   Na podstawie informacji, które zebrałem:

   ► Dochody uzyskiwane z płatnych ankiet podlegają pod tzw. inne źródła.
   Jeśli osoba małoletnia uzyskuje dochody z „innych źródeł", to rodzice muszą takie dochody rozliczyć (raz w roku) na wspólnym formularzu PIT 36.

   ► Rodzice, którzy normalnie rozliczają się na PIT-37, jeżeli będą chcieli doliczyć dochody małoletnich, składają PIT-36 (zamiast PIT 37).

   ► Inaczej to by wyglądało, jeśli małoletni byłby zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej np. umowy o prace, umowy-zlecenie, to wtedy rodzice musieliby rozliczyć dziecko na osobnym formularzu PIT.

   ► Natomiast w przypadku dochodu z płatnych ankiet, które podlegają pod „inne źródła”, dolicza się takie dochody małoletniego do dochodów rodziców (PIT 36, część E.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI).

   ► W przypadku doliczenia dochodów małoletnich dzieci konieczne jest złożenie załącznika PIT/M, który stanowi załącznik do zeznania PIT-36.

   ► Jeżeli rodzice podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z rodziców.

   Odpowiedz
   • Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Czy w takim wypadku środki z ankiet muszą być przelane na konto rodzica, czy na konto małoletniego?

    Odpowiedz
    • Nie ma to żadnego znaczenia. Małoletni może wypłacać zarówno na swoje konto bankowe, jak i na konto rodzica.

     Odpowiedz
   • Warto jeszcze dodać:

    „Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Stanowi tak art. 7 ust. 2 updof. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 updof)."

    https://www.gofin.pl/pit/17,8,373,1253,rozliczenie-dochodow-z-pracy-osoby-maloletniej.html

    Odpowiedz
  • Z poniższych artykułów wynika, że przychody małoletniego z najmu rozliczają w PIT rodzice:

   https://rzeszow.naszemiasto.pl/dochody-blogerow-jak-sa-opodatkowane-odpowiedzi-eksperta/ar/c10-4318824

   https://www.rp.pl/Podatki/311169988-Przychody-nastolatka-z-najmu-rozlicza-w-PIT-rodzice---interpretacja-podatkowa.html

   Odpowiedz
   • Serdecznie dziękuję za odpowiedź na każde moje pytanie. Mam nadzieję, że osiągnie Pan swoje cele. Właśnie rejestruję się z Pana linków i mam nadzieję, że inni też tak robią (Nosaczy co nawet za darmo nie chcą dać nie brakuje), bo warto wspierać takie strony.

    Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • Cieszę się, jeśli udało mi się pomóc. Również życzę osiągnięcia celów i jak największych zarobków.

     Odpowiedz
 9. Dzień dobry
  Cały 2020 rok otrzymywalem jakieś dochody z klikania reklam i wypełniania ankiet. I chyba zrobiłem źle bo wpłaciłem z każdego przychodu zaliczki. Np w kwietniu otrzymałem 30 zł to policzyłem podatek i wpłaciłem zaliczkę. Czy tak powinno być? Bo mam już metalik…

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   moim zdaniem, jeśli dochody z programów zarobkowych rozliczasz jako „inne źródła” lub „działalność nierejestrowana”, to NIE musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc (lub co kwartał).

   Raz w roku składasz deklarację podatkową PIT 36 i płacisz ewentualnie podatek – jednorazowo, po zakończeniu roku (do końca kwietnia).

   Jeśli rozliczasz się przez Internet, to elektroniczny formularz PIT obliczy Ci, ile podatku i czy w ogóle musisz zapłacić. Jeśli np. nie przekraczasz kwoty wolnej od podatku, to nie zapłacisz wcale.

   Potwierdzenie tego co napisałem, można znaleźć w wypowiedzi pracownika Izby Skarbowej (o przychodach z „innych źródeł”):

   "Plusem opodatkowania dochodów z „innych źródeł” jest brak miesięcznych zaliczek — podatek rozlicza się jednorazowo po zakończeniu roku do końca kwietnia".

   To fragment z tego artykułu: https://rzeszow.naszemiasto.pl/dochody-blogerow-jak-sa-opodatkowane-odpowiedzi-eksperta/ar/c10-4318824

   Kolejnym potwierdzeniem jest artykuł na stronie Ministerstwa Finansów o działalności nierejestrowanej:

   „Jak rozliczać przychody i koszty z działalności nierejestrowej?
   Przychody osiągane z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowana", w której wykazuje się przychody z tej działalności. Nie musisz płacić zaliczek na podatek.”

   Cały artykuł: https://biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/dzialalnosc-nierejestrowa-oraz-inne-sytuacje-w-ktorych-nie-trzeba-rejestrowac-firmy

   ► Więc jeśli rozliczasz się jako „inne źródła” lub „działalność nierejestrowana”, to wystarczy rozliczyć się i zapłacić podatek raz w roku.

   ► Natomiast, jeśli rozliczasz najem powierzchni reklamowej (najem prywatny) to wtedy owszem:

   – Trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (do 20. dnia każdego miesiąca, po uzyskaniu przychodu).
   – Do 30 kwietnia należy złożyć PIT-28 do urzędu skarbowego.
   – W przypadku najmu prywatnego (rozliczanego ryczałtem) nie obowiązuje kwota wolna od podatku, więc trzeba płacić podatek od każdej zarobionej kwoty.

   Odpowiedz
   • PS. Jeśli rozliczałeś się jako „inne źródła” i wpłacałeś zaliczki w ciągu roku, to też nic się nie stanie. Po wypełnieniu deklaracji podatkowej PIT 36 – wyjdzie Ci ewentualnie nadpłata (i otrzymasz zwrot) lub kwota, jaką musisz dopłacić. Więc nie musisz się martwić.

    Odpowiedz
 10. Dzień dobry,

  w zeszłym roku zarobiłem około 1200zł z ankiet na Prolific. Wypełniłem PIT-36 i w zakładce inne źródła wpisałem tę kwotę. Czy muszę teraz zapłacić jeszcze jakiś podatek czy łapie się pod jakieś ulgi i nie muszę już nic płacić? Oprócz tych ankiet nie miałem żadnego innego źródła dochodu, jestem pełnoletni. Proszę o pomoc pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Dzień dobry

   Gratuluję zarobków w Prolific.

   Jeśli to Twój jedyny dochód w 2020, to nie przekroczyłeś kwoty wolnej od podatku. Więc nie musisz nic płacić.
   Łapiesz się pod kwotę wolną od podatku.

   https://www.gov.pl/web/polski-lad/kwota-wolna-od-podatku---obnizka-podatkow-dla-20-mln-polakow

   Masz obowiązek się rozliczyć (złożyć deklarację podatkową PIT raz w roku), ale nie zapłacisz podatku.

   Jeśli rozliczasz się przez Internet, to formularz też Ci wyliczy i pokaże, czy musisz zapłacić podatek.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 11. Czy według prawa dziecko np. w wieku 14 lat może wypełniać ankiety za rodzica? Np. rodzic zakłada konto w panelu z ankietami, a dziecko je wypełnia. Prawdopodobnie regulamin paneli z ankietami tego zabrania, ale nie wiem jak to przeanalizować pod kontem prawa polskiego, gdyż ciężko mówić tu o pracy. Zastanawiam się nad tą możliwością gdyż małoletni mało zarabiają na ankietach i takie rozwiązanie byłoby dochodowe. Oczywiście zawsze można tak robić niezależnie od prawa, bo raczej nikt się nie dowie. Jestem ciekawy Pana zdania i oczywiście rozumiem, że nie jest to porada prawna. Podoba mi się obecna kolorystyka blogu 🙂
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Według regulaminów paneli ankietowych nie mogą — tylko osoba, na którą założone jest konto, może wypełniać ankiety.
   Większość regulaminów zabrania udostępniania konta osobom trzecim.

   Tylko czasami zdarzają się ankiety, które rodzic może wypełnić wspólnie ze swoim dzieckiem (jeśli rodzic wyrazi zgodę), ponieważ pytania kierowane są i do dziecka i rodzica.

   Na przykład są to ankiety dotyczące zabawek, kreskówek dla dzieci itp. Ale są to sporadyczne przypadki i na początku ankiety jest informacja, że rodzic może do ankiety zaprosić dziecko lub odpowiadać w imieniu dziecka.

   Oprócz tego istnieje sporo legalnych paneli ankietowych i programów zarobkowych, które akceptują osoby niepełnoletnie (oczywiście za zgodą rodzica),

   Więc lepiej zapisać się tylko do takich programów, w których jest to dozwolone. Przykład takiego programu to SWPanel:

   Fragment z panelu SWPanel:

   „Z Usług mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat.
   12. Małoletni uczestnik Panelu (poniżej 18 r.ż.) akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu i na przetwarzanie danych osobowych”.

   Użytkownik, dołączając do programów zarobkowych, akceptuje regulamin.

   Według regulaminów nie można nikomu udostępniać swojego konta. Za udostępnianie konta osobom trzecim grozi ban, czyli usunięcie konta.

   Fragment z panelu ReaktorOpinii:

   Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania Ankiet, a także udzielania przemyślanych, rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania umieszczone w Ankietach.”

   Fragment z Panelu Opinie:

   „Panteista zobowiązuje się do udzielania prawdziwych, rzeczowych i rzetelnych, odpowiedzi na pytania zawarte w Ankietach”.

   „W przypadku stwierdzenia przez Organizatora podania przez Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą jest uprawniony do natychmiastowego Zablokowania lub usunięcia Konta Panelisty.”

   „3. Organizatorowi przysługuje prawo Zablokowania lub usunięcia Konta Panelisty również w przypadku naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Panelistę, w szczególności:

   a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Panelista posiada więcej niż jedno Konto w Panelu,

   b. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane podczas rejestracji przez Panelistę dane osobowe są niezgodne z prawdą,”

   itd.

   Rozumiem, że osoby niepełnoletnie chciałyby zarobić jak najwięcej, ale uważam, że rodzice kategorycznie nie powinni udostępniać swoich kont dzieciom, ponieważ nie każda ankieta jest odpowiednia dla osób niepełnoletnich 🙂

   Zdarzają się w ankietach tematy drażliwe, które nie mogą być udostępniane osobom niepełnoletnim.

   Istnieją legalne programy zarobkowe akceptujące osoby niepełnoletnie:

   Osoby niepełnoletnie powinny korzystać tylko z takich programów zarobkowych i ankiet, które akceptują ich przedział wiekowy i ankiety są dla nich przystosowane. Takich programów jest całkiem sporo — do których mogą dołączyć za zgodą rodzica czy prawnego opiekuna.

   Więc nie trzeba kombinować, aby zarabiać na ankietach — lepiej uczyć się, jak legalnie pozycjonować, optymalizować, prowadzić blog i zarabiać fajne pieniądze w programach partnerskich, które udostępniają panele ankietowe 🙂

   A pod względem prawa?

   Dobre pytanie, ale lepiej je zadać prawnikowi, ja nigdy nie zagłębiałem się w ten temat. Tak, jak sam zauważyłeś — raczej niemożliwe jest zweryfikowanie, kto tak naprawdę wypełnia ankietę.

   Jednak oprócz prawa jest jeszcze coś takiego jak etyka, sumienie, zdrowy rozsądek (rodzice powinni dbać, aby ich dzieci nie miały dostępu do nieodpowiednich treści).

   Spróbuj też postawić się po stronie badaczy zlecających np. badanie ankietowe kierowane do 30-40 letnich konsumentów piwa. Ja np. nie chciałbym, aby badanie, na które wydałem mnóstwo pieniędzy wypełniały nieodpowiednie osoby (np. 14-latkowie) lub boty, ponieważ tak przeprowadzone badanie, to wyrzucanie pieniędzy w błoto 🙂

   Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
  • … Chciałem innej odpowiedzi… Oczywiście masz rację i twoja odpowiedź jest super, ale… Liczyłem na coś bardziej w rodzaju „Jasne, że możesz tak robić, tylko nie informuj paneli ile masz lat” czy coś podobnego 🙂 Niestety jest dosyć duża różnica zarobków między osobami pełnoletnimi, a osobami niepełnoletnimi do tego stopnia, że osoby niepełnoletnie co do zasady uważają, że ankiety to oszustwo, bo ankiety są rzadko i uzbieranie minimum jest nawet stresujące, bo trwa zbyt długo. Dlatego też polecanie ankiet niepełnoletnim jest nieopłacalne.

   Twoje argumenty do mnie trafiają, bo oczywiście podany przykład w moim poście jest oszustwem. Jednak panele z ankietami także działają niewłaściwie (oczywiście nie jest to usprawiedliwieniem), bo w jednym z paneli po pół roku wypełnianie przez osobę niepełnoletnią, minimum można uzbierać po… kolejnych 2 latach, zakładając to samo tempo zbierania punktów. Trochę to zachęca do oszustwa (które dalej jest niewłaściwe), bo przez 2 lata strona może się zamknąć.

   Jednakże całkowicie rozumiem twoją odpowiedź i bardzo Ci za nią dziękuję 🙂

   Odpowiedz
 12. Witam, jeśli pracuję (osoba poniżej 26 roku życia) i rozliczam się wypełniając PIT-37, to zarobki z ankiet wpisuję w rubryce „inne źródła” na PIT-37 czy wypełniam dodatkowo PIT-36? Proszę o odpowiedź 🙂
  P.S. Bardzo fajny, wartościowy artykuł 🙂

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   powinien to być PIT 36 🙂

   Wypełnia się tylko jeden PIT
   (albo PIT 37, albo PIT 36).
   Oba mają rubrykę „inne źródła”,
   ale w przypadku zarabiania przez internet i programów zarobkowych, gdzie najczęściej nie otrzymujemy żadnych umów, PIT-ów 11, gdzie uzyskujemy przychody bez pośrednictwa płatnika, z wielu źródeł itp. należy się rozliczyć na PIT 36, a nie na PIT 37.

   Jeśli uzyskujemy przychody z innych źródeł i firma wypłacająca nie pobiera zaliczek na podatek, to powinniśmy wypełnić PIT-36 zamiast PIT 37.

   PIT 36 też ma rubrykę na przychód z pracy na etacie oraz rubrykę „inne źródła”.

   Powinien to być PIT 36, ponieważ:

   „Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część bez pośrednictwa płatnika, powinni wybrać PIT-36”.

   „PIT-36 […] składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy, są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek”.

   PIT-36 złożyć należy również:

   „Posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek”.

   „PIT-37 to typowy formularz składany przez pracowników, zleceniobiorców i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (np. pracodawca czy zleceniodawca)”.

   Niektóre artykuły na ten temat:

   https://www.pit.pl/aktualnosci/kiedy-wybrac-pit-36-dla-kogo-pit-37-918602

   https://www.pit.pl/pit-36/

   PS. Cieszę się, że podobał Ci się mój artykuł o podatkach za wypełnianie ankiet i uważasz go za przydatny 🙂

   Odpowiedz
 13. Zaczęłam wypełniać ankiety. Mam już pierwszy przelew na 15 zł od AttaPoll. Z tej niskiej kwoty również trzeba się rozliczyć? Przebywam na macierzyńskim. Chcę rozliczyć się z mężem, proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • Niestety według polskiego prawa podatkowego trzeba się rozliczyć nawet z 15 zł. Podatnicy są zobowiązani do wykazania każdego dochodu, nawet takiego, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

   Art. 45 ust. 1 ustawy PIT nie ustanawia żadnego limitu dochodu, poniżej którego nie trzeba składać deklaracji podatkowej.

   Dochód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Więc np. jeśli te 15 zł wpłynęło na Twoje konto w 2023 roku, to wpisujesz do formularza PIT i wysyłasz PIT (od 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2024).

   „Art. 45. 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym”.

   Więc jeśli chcesz być w zgodzie z polskim prawem podatkowym, to owszem — powinnaś wykazać nawet dochód 15 zł w rocznym zeznaniu PIT.

   Odpowiedz
 14. Wypełniam ankiety od Ipsos, ale nie otrzymuję gotówki na konto tylko bony np. do Empiku? Czy z tego też mam się rozliczyć? Przecież nie mam żadnego potwierdzenia na otrzymanie tej gotówki.

  Odpowiedz
  • Z informacji, jakie zebrałem, wynika, że bony również są przychodem podatkowym podlegającym opodatkowaniu jako przychody z „innych źródeł”.

   Przykładowa interpretacja urzędu skarbowego:

   Pismo z dnia 14.09.2021 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-3.4011.516.2021.2.ID, PIT od bonów towarowych dla ankietowanych:

   „W konsekwencji, środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz respondentów w formie przelewu, autowypłaty lub gotówki tytułem wynagrodzenia za udział w badaniu oraz w związku z ich udziałem w badaniach, bony towarowe jednego lub różnego przeznaczenia oraz drobne świadczenia rzeczowe, jak np. książki dla dzieci, książki, długopisy, gadżety stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ”

   Ipsos iSay nie działa na zasadzie konkursu, więc według polskiego prawa podatkowego należałoby się rozliczyć nawet z tych bonów do Empiku.

   Odpowiedz
 15. Ten artykuł mi uratował życia (lub przynajmniej oszczędził zdrowie psychiczne), dziękuję! Nigdzie w internecie nie ma tak dobrze i rozlegle wytłumaczonego jak trzeba się z tego rozliczyć!

  Odpowiedz
 16. zastanawiam się co jeśli dostajemy wypłatę w formie wirtualnej karty? Teoretycznie nigdzie nie ma dowodu tego zarobku, to też się rozlicza?

  Odpowiedz
  • Cześć Livio,

   Czy to się rozlicza (bony, karty wirtualne)?

   Z informacji, jakie zebrałem, wynika, że:

   NIE trzeba się rozliczyć: Jeśli karta wirtualna jest nagrodą uzyskaną w konkursie (jeżeli panel ankietowy działa na zasadzie konkursu), to nie trzeba z takich nagród się rozliczyć (teoretycznie).

   TAK, trzeba się rozliczyć: Jeśli panel NIE działa na zasadzie konkursu, karty wirtualne NIE są nagrodami uzyskanymi w konkursie, to należy się rozliczyć.


   Karty / bony wirtualne często są nagrodami w konkursach, ponieważ:

   Wiele polskich firm ankietowych działa na zasadzie konkursu, gdzie organizator konkursu (panel ankietowy) jest płatnikiem podatku. 

   Często polskie panele ankietowe deklarują w swoich regulaminach, że płacą zryczałtowany podatek od wydanych nagród (w imieniu użytkowników). Więc wtedy nie trzeba (teoretycznie) takich przychodów wykazywać w corocznym rozliczeniu, niezależnie czy jest to gotówka na konto, czy karta wirtualna.

   Oczywiście nie każdy panel ankietowy działa na zasadzie konkursu, dlatego nie w każdym przypadku karta czy bon wirtualny będzie nagrodą uzyskaną w konkursie.

   Przykładowa interpretacja urzędu skarbowego: Pismo z dnia 14.09.2021 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0113-KDIPT2-3.4011.516.2021.2.ID, PIT od bonów towarowych dla ankietowanych:

   „W konsekwencji, środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz respondentów w formie przelewu, autowypłaty lub gotówki tytułem wynagrodzenia za udział w badaniu oraz w związku z ich udziałem w badaniach, bony towarowe jednego lub różnego przeznaczenia oraz drobne świadczenia rzeczowe, jak np. książki dla dzieci, książki, długopisy, gadżety stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ”


   Przykładowe artykuły na podobne tematy:

   https://www.sodexo.pl/motywacja-pracownikow/karta-podarunkowa-podatek-dochodowy-fiskus-zazada-pitu-karty-przedplaconej/ 
   
   https://www.pkfpolska.pl/czy-klient-dostajacy-voucher-musi-go-opodatkowac-jak-nagrode-2251 
   
   https://www.podatki.biz/i361358/bony-podarunkowe-podatki/bony-podarunkowe-podatki.htm

   Odpowiedz
 17. Cześć,
  przy opcji „Inne źródła” w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, podatek to 17%. Rozliczając się jako najem powierzchni reklamowej podatek to tylko 8,5%. A co, jeśli mój dochód łapie się na kwotę zwolnioną z podatku? Jaką opcję najlepiej by było wybrać?
  Właśnie zamierzam rozliczyć się z zarobku w internecie z poprzedniego roku. Zastanawia mnie, czy jest jakiś limit dochodu, po którego przekroczeniu nie można rozliczyć się jako „Inne źródła”? Bo opcja „działalność nierejestrowana” ma pewien minus, bo jeśli przekroczysz połowę minimalnego wynagrodzenia, to musisz założyć DG. A wiadomo co z tym się wiąże. A jakie wady ma ta opcja „inne źródła”, oprócz tego, że wyższy podatek w porównaniu z innymi opcjami?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • „Cześć,

   przy opcji „Inne źródła” w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, podatek to 17%. Rozliczając się jako najem powierzchni reklamowej podatek to tylko 8,5%. A co, jeśli mój dochód łapie się na kwotę zwolnioną z podatku? Jaką opcję najlepiej by było wybrać?”

   Cześć Michale,

   • Jeśli NIE przekraczasz kwoty wolnej od podatku i rozliczasz się jako „inne źródła” lub „działalność nierejestrowana”, to wcale nie zapłacisz podatku. NIE będziesz musiał nic wpłacać na swoje sub konto (ale i tak powinieneś raz w roku złożyć PIT 36).
   • Jeśli natomiast przekraczasz kwotę wolną od podatku, to elektroniczny formularz PIT wyliczy Ci dokładnie, ile podatku musisz zapłacić na swoje sub konto. Otrzymasz informację o kwocie do wpłaty i numer swojego subkonta.
   • Jeśli rozliczasz się jako najem powierzchni reklamowej (najem prywatny; ryczałtem), to sytuacja jest inna, ponieważ:
    – Trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (do 20 dnia miesiąca po uzyskaniu przychodu).
    – Raz w roku, do 30 kwietnia należy złożyć PIT-28 do urzędu skarbowego.
    – W przypadku najmu prywatnego (ryczałt) nie obowiązuje kwota wolna od podatku, więc trzeba płacić podatek od każdej zarobionej kwoty.
    – Źródło informacji: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/najem-i-dzierzawa/5638422,najem-prywatny-2023-ryczalt.html


   „Właśnie zamierzam rozliczyć się z zarobku w internecie z poprzedniego roku. Zastanawia mnie, czy jest jakiś limit dochodu, po którego przekroczeniu nie można rozliczyć się jako „Inne źródła”? ”Bo opcja „działalność nierejestrowana” ma pewien minus, bo jeśli przekroczysz połowę minimalnego wynagrodzenia, to musisz założyć DG. A wiadomo co z tym się wiąże. A jakie wady ma ta opcja „inne źródła”, oprócz tego, że wyższy podatek w porównaniu z innymi opcjami?”.

   Limit dotyczy „działalności nierejestrowanej”, przy której w żadnym miesiącu nie możesz przekroczyć 75% miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tego limitu trzeba założyć działalność gospodarczą, jak słusznie zauważyłeś.

   W przypadku „innych źródeł” nie słyszałem o takim limicie. Ale, żeby nie było zbyt pięknie, to niestety rubryka „inne źródła” nie jest odpowiednia dla każdego przychodu (to chyba największa wada).

   Więc co wybrać? „Inne źródła”, „działalność nierejestrowana” czy najem powierzchni?

   To zależy od tego, jaki charakter ma Twoje zarabianie.

   • „Inne źródła”: Jeśli ktoś sobie zarabia tylko od czasu do czasu, np.:

    • Odbierze wypłatę z płatnych ankiet kilka razy w roku.
    • Ale nie zarabia w sposób zorganizowany i ciągły.
    • Nie jest aktywnym promotorem, nie reklamuje swojego „biznesu”, to teoretycznie wystarczy „inne źródła” (moim zdaniem). Ale najlepiej dopytać w swoim US.

   • „Działalność nierejestrowana” raczej wtedy: Jeśli zarabianie ma charakter zorganizowany, ciągły, ale nie przekraczasz w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia. Warto też pamiętać, że w przypadku „działalności nierejestrowanej” należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.
   • Najem powierzchni reklamowej: W tym przypadku trzeba mieć potwierdzenie (np. na rachunku, fakturze, umowie), że faktycznie wykonujemy usługę najmu. Więc nie każdy przychód można rozliczyć za pomocą ryczałtu 8,5% od najmu powierzchni reklamowej. Np. zarabianie na samym wypełnianiu ankiet — nie jest najmem powierzchni reklamowej.

   Tak to wygląda według mojej opinii, ale to tylko moja opinia i wiedza, więc najlepiej dopytać w swoim US, aby mieć pewność. Niestety przepisy podatkowe często się zmieniają i trudno za nimi nadążyć. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 18. Mam pytanie co zrobić gdy wiem że mam dostać pit 11 z e panelu gdzie sami musimy się rozliczać ,a oni mi piszą że wyślą pit do końca lutego a tego nie zrobili pisze do nich wysłałam dzisiaj 20 następnych meila żeby mi przesłali pit 11 bo chce się rozliczyć a oni mają to gdzies co z nimi zrobic do kiedy oni mają czas żeby go przesłać co w takiej sytuacji zrobic

  Odpowiedz
  • Cześć Sylwio,

   Nie martw się, ponieważ masz czas do 30 kwietnia, aby rozliczyć się z tego przychodu.

   • Epanel.pl wysyła PIT 11 drogą mailową, więc najpierw proszę sprawdzić folder ze spamem, być może jest tam mail od Epanel.pl.

    • Ja otrzymałem PIT 11 od ePanel.pl 13 lutego 2023 (na swoją skrzynkę mailową).

   • Do kiedy mają czas, aby wysłać PIT 11?

    • Powinnaś otrzymać PIT 11 do 28 lutego.
    • „Pracodawca ma obowiązek sporządzić i wysłać formularz PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2023 oraz do pracownika do 28 lutego 2023”.
    • Źródło: https://www.podatnik.info/publikacje/do-kiedy-pracodawca-musi-wyslac-pit,60247f
    • „Warto wiedzieć, że pracodawca wysyła PIT-11 w dwa miejsca. Najpierw w terminie do końca stycznia musiał przekazać tę informację do urzędu skarbowego, a więc fiskus już od dawna nią dysponuje. Zresztą na podstawie tych PIT-11 system informatyczny Krajowej Administracji Skarbowej wygenerował dla podatników rozliczenia PIT-37 i PIT-36 udostępnianie od 15 lutego w usłudze Ministerstwa Finansów Twój e-PIT”.

    • Źródło: https://www.pit.pl/pit-11/co-zrobic-gdy-nie-dostalem-pit-11-1005208

   • Bardzo łatwo możesz sama sprawdzić, czy ePanel.pl wysłał formularz PIT-11 do Twojego urzędu skarbowego.

    • Aby to zrobić:
    • Zaloguj się na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
    • I sprawdź swój wstępnie przygotowany PIT.
    • Powinna tam już być uwzględniona kwota przychodu z deklaracji podatkowej PIT-11 (mój przychód z Epanel.pl widać tam bezproblemowo).
    • I według tych danych możesz się rozliczyć przez Internet, nawet jeśli nie otrzymałaś PIT 11 na maila.

   W Internecie jest też wiele artykułów wyjaśniających co zrobić, gdy pracodawca nie dostarczy nam PIT 11. Np.:

   • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-co-zrobic-w-sytuacji-gdy-pracodawca-nie-przekazal-nam-pit-11
   • https://www.podatnik.info/publikacje/do-kiedy-pracodawca-musi-wyslac-pit,60247f

   Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne :)

   Odpowiedz
 19. Dobry wieczór dziękuję za przydatną Informacje weszłam na stronę twój e-pit i mam wstępnie przygotowany e-pit 37 ale w oparciu tylko o moją pracę i to jest tyle niemam tu wogule żadnego drugiego pitu np z tego e-panelu,czy coś jeszcze można zrobić w tej sytuacji pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Dobry wieczór,

   U mnie widać PIT 11 (od Epane.pl) w zakładce „dokumenty źródłowe” (po zalogowaniu się na konto „Twój e-PIT”). Po rozwinięciu zakładki „dokumenty źródłowe” widzę PIT 11 od „ARC RYNEK I OPINIA”, czyli od witryny epanel.pl.

   Jeśli podałaś prawidłowe dane do rozliczenia, to też powinnaś widzieć tam swój PIT-11. Skoro ja go otrzymałem, to nie widzę powodu, dlaczego witryna Epanel.pl miałaby nie wysłać go Tobie.

   Jeżeli jednak faktycznie nie widzisz formularza PIT 11, w zakładce „dokumenty źródłowe”, to oznaczałoby, że witryna e-Panel wcale nie wysłała go do Twojego Urzędu Skarbowego.

   Pamiętaj też, że w 2023 roku Epanel wysyła PIT- 11 tylko za przychody osiągnięte w poprzednim roku podatkowym (za 2022 rok). Przychody osiągnięte w 2023 rozlicza się dopiero w 2024.

   Co ja bym zrobił, gdybym nie otrzymał pit-11 od ePanel.pl?

   1. Najpierw próbowałbym się skontaktować z działem obsługi witryny ePanel i wyjaśnić sprawę — dlaczego nie otrzymałem formularza PIT- 11 i dlaczego nie widać go na moim koncie „Twój e-PIT”, skoro panel zdeklarował się go wysłać. Podczas zlecenia wypłaty ePanel informuje przecież, że wysyła PIT-11).

   Zobacz wszystkie opcje kontaktu <<=

   2. W przypadku braku odpowiedzi możesz też wysłać list polecony na adres firmy, aby mieć potwierdzenie na piśmie, że próbowałaś się skontaktować z i wyjaśnić sprawę.

   3. Jeśli nie otrzymałbym odpowiedzi przed upływem terminu rozliczenia (do końca kwietnia), to wpisałbym przychód do pit 36 (np. do rubryki „inne źródła”) i tyle. Pozdrawiam 🙂

   PS. Warto pamiętać, że nieotrzymanie formularza PIT 11 nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia się.

   Odpowiedz
 20. Dzień dobry,

  Jak rozliczyć PIT w przypadku gdzie:

  • mam umowe o pracę i dochód około 70 tys.zł rocznie, plus
  • uzysuje nieopodatkowany dochód z ankiet zagranicznych ( które raz w roku wysyłają rozliczenie) – około 30 tys.zł

  W jaką rubrykę wypełniam? ile wynosić będzie mój podatek od tych 30 tys. nieopadotkowanych?

  Będe bardzo wdzięczna za pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   To jaką rubrykę należy wypełnić (w PIT 36), zależy od sposobu rozliczenia, który wybierzemy.

   Jeśli zarabiamy w panelu, który obowiązek rozliczenia pozostawia po naszej stronie, to do wyboru mamy sposoby takie, jak:

   • „Inne źródła”,
   • „Działalność nierejestrowa”: Możesz np. pracować na etacie i jednocześnie prowadzić działalność nierejestrowaną. Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy, jeżeli miesięczne przychody z Twojej działalności nie przekroczą 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Więcej na ten temat: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115
   • „Działalność gospodarcza” (wymaga założenia firmy).
   • „Najem prywatny” (bez firmy).

   Z kolei wybór sposobu rozliczenia zależy np. od źródła, charakteru uzyskiwania przychodu, rodzaju umowy z pracodawcą itp.

   Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób uzyskujemy te przychody.
   Jeśli zarabiamy w sposób zorganizowany i ciągły, to należałoby wybrać „Działalność nierejestrową” lub „Działalność gospodarczą”.

   Jeśli zarabiamy tylko na reklamach z programu partnerskiego (umieszczonych na stronie lub blogu), to można rozważyć „Najem powierzchni reklamowej” (najem prywatny).

   Jeśli nasze zarabianie nie miało charakteru zorganizowanego, to można by rozważyć „inne źródła”.

   Wysokość podatku dochodowego zależy od sposobu rozliczenia, który wybraliśmy.
   Na przykład w 2024 podatek od najmu prywatnego to 8,5% a podatek na zasadach ogólnych (np. działalność nierejestrowana, „inne źródła”) to 12% oraz 32% dla dochodu powyżej 120 000 zł.

  • https://www.pit.pl/skala-podatkowa-pit/
  • PS. Można pracować na etacie i jednocześnie prowadzić „działalność nierejestrowaną”, „działalność gospodarczą”, „najem prywatny” lub rozliczyć się jako „inne źródła”.

   Proponuję dopytać o szczegóły w swoim Urzędzie Skarbowym lub zasięgnąć porady u księgowej, doradcy podatkowego itp., ponieważ to tylko moja opinia, a nie porada podatkowa 🙂

   Odpowiedz
 21. Dzień dobry. W 2023 roku pracowałem na etacie i otrzymałem od mojego pracodawcy PIT 11. W tym także roku wypełniałem „po godzinach” ankiety na portalach zagranicznych. Trochę tego nie rozumiem, więc proszę o pomoc – powinien teraz wypełnić PIT 36 i w rubryce „inne źródła” zamieścić moje wpływy z ankiet a zarobek z pracy na etacie w rubryce „przychody ze stosunku pracy”? Dobrze to rozumiem? Pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Tak, dobrze zrozumiałeś zasadę rozliczenia. Jednakże najwygodniejszym sposobem jest skorzystanie z internetowej platformy Ministerstwa Finansów, która umożliwia darmowe wypełnienie deklaracji PIT. Możesz to zrobić poprzez stronę: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

   Proces składania deklaracji przez internet jest intuicyjny i krok po kroku prowadzi przez formularz:

   1. Zaloguj się na swoje konto (możesz skorzystać z różnych metod autoryzacji, np. danymi bankowymi).
   2. Wybierz zakładkę „Twój e-pit„.
   3. Zostaniesz przeniesiony do formularza (Twój e-PIT-37 za rok 2023).
   4. Kliknij opcję „Zmień na PIT 36„.
   5. Następnie wybierz „Składam PIT 36„.
   6. Wypełnij elektroniczny formularz PIT 36. Formularz jest już wstępnie uzupełniony o dochody z PIT 11, zgłoszone przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego.
   7. Wybierz opcję „edytuj” i wprowadź dodatkowe dochody, np. z ankiet, w rubryce „inne źródła„. Jeśli zarabiasz na szerszą skalę w sposób zorganizowany, możesz także skorzystać z rubryki „działalność nierejestrowana„.
   8. Po wypełnieniu formularza sprawdź dokładnie poprawność danych i prześlij deklarację.
   9. Otrzymasz potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.
   10. Jeśli będziesz zobowiązany do zapłaty podatku, otrzymasz kwotę do uregulowania oraz numer mikrorachunku, na który należy dokonać wpłaty.
   11. To wszystko, rozliczenie zakończone.

   Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić wszelkie informacje przed wysłaniem deklaracji. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 22. Dzień dobry. Rozliczam się z wypełniania ankiet, przychód z nich wpisałam w PIT-36 jako „inne źródła”, ale pogubiłam się, jeśli chodzi o zaliczki. Dodam, że łapię się na kwotę wolną od podatku, a suma dochodu z ankiet to jakieś 500zł. Nie wpłacałam zaliczek w ciągu roku i teraz nie wiem, czy należy je obliczyć i wpisać w którąś rubrykę? Jeśli tak, to bezpośrednio w tej sekcji „Inne źródła” (rubryka „Zaliczka na podatek”) czy w sekcji „Zaliczki należne”? Jestem kompletnie zielona w tym temacie, a od ilości rubryczek dostaję już oczopląsu… Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry Magdo,

   faktycznie sporo tych rubryk, ale większość można pominąć.

   Moim zdaniem:

   1. Zaliczki na podatek:

   – Jako osoba rozliczająca się z przychodów z „inne źródła”, nie musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc.
   – Więc rubryki „Zaliczka na podatek” pozostawiasz puste (jeśli nie płaciłaś zaliczek w ciągu roku).

   2. Wprowadzanie zarobków do formularza PIT:

   – Zarobki uzyskane z ankiet wpisujesz w PIT 36 –>> rubryka „inne źródła” –>> „Przychód”.

   3. Koszty uzyskania przychodu:

   – Rubrykę „Koszty uzyskania przychodu” możesz pozostawić pustą lub wpisać kwotę kosztów, o ile masz dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki.

   4. Podatki:

   – Jeśli nie przekraczasz kwoty wolnej od podatku, nie musisz płacić podatku w ogóle (ale i tak trzeba raz w roku złożyć deklarację PIT).

   5. Weryfikacja informacji:

   – Warto zweryfikować moje informacje u księgowego, doradcy podatkowego lub infolinii Urzędu Skarbowego, ponieważ przepisy podatkowe często się zmieniają i mogę się mylić.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz